Církevní hudba v Žitavě

Srdečně vítejte na naší webové stránce.   Zde se dozvíte informace o církevní hudbě v evangelickém luterském   farním sboru sv. Jana v Žitavě.

Žitava má za sebou bohatou církevně hudební tradici.   Proslulí skladatelé a kantoři jako Andreas Hammerschmidt, Christoph Demantius, Johann Kuhnau a Johann Krieger působili v Žitavě jako hudebníci.

Milovníci varhan najdou v Žitavě pozoruhodné nástroje.   Dík EU projektu Cíl 3 se evangelickému luterskému   farnímu sboru sv. Jana v Žitavě podařilo odborně restaurovat vzácné romantické třímanuálové varhany od firmy Jehmlich s 87 znějícími rejstříky.
 
Dobré kontakty máme také s našimi českými sousedy, neboť „hudba sama je světovým jazykem a není třeba ji překládat“.   (Berthold Auerbach) Již po několik let jsou některé důležité informace na této stránce dostupné také v českém jazyce.

Srdečně vás zveme na církevní hudbu do Žitavy!   Přijďte na naše bohoslužby a zúčastněte se jich, staňte se součástí této farnosti.   Přijďte k nám, poslechněte si jaké nejrůznější tóny zaznívají na našich koncertech, jakou stylovou rozmanitost obsahuje církevní hudba.   A v neposlední řadě:   Přijďte k nám a zapojte se:   zpívejte s námi v našich sborech, dejte své děti do dětského pěveckého sboru - kurendy, vytáhněte svůj téměř zapomenutý nástroj z půdy a zahrajte si spolu v pozounovém sboru, v Collegiu musicum, na bohoslužbě.

 

Váš farní sbor sv. Jana v Žitavě